Homepage > Stier

Stier horoscoop 2015

Jaarhoroscoop stier De stier jaarhoroscoop 2015 laat veel duidelijkheden zien op verschillende gebieden. De relatie met een partner krijgt een diepere band en de financiën zien er weer wat rooskleuriger uit. Dat komt onder meer doordat er minder geld wordt besteed aan verbouwingen. De stier jaarhoroscoop 2015 brengt ook nieuwe ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de loopbaan. De gezondheid moet dit jaar extra in acht worden genomen, want er kunnen zich wat problemen voordoen. Met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling geldt dat de stier zich vrijer zal voelen.

Liefde en relaties 2015

De partner van de stier is niet altijd even blij, maar dat komt vooral doordat er klussen blijven liggen. De band tussen beiden wordt echter wel door een gebeurtenis in persoonlijke sfeer ineens sterker. Er ontstaat meer begrip voor elkaar. De jaarhoroscoop 2015 laat zien dat openheid daarvoor de basis vormt. Degene die single is en openstaat voor de liefde wordt aangeraden niet af te wachten, maar zelf eens het initiatief te nemen en niet de boot te snel af te houden. Ten aanzien van de relatie met familie geldt dat de afstand wat kleiner wordt en er meer gesproken wordt over gevoelens.

Financiën 2015

De jaarhoroscoop 2015 voor de stier is positief gestemd ten aanzien van de financiën. Een verbouwing die te lang heeft geduurd, heeft ook extra kosten met zich meegebracht, maar het einde van de klus en van de kosten is in zicht. Dat betekent dat er weer extra ruimte is om andere leuke activiteiten te ondernemen. Gemiddeld genomen let de stier wel op de koopjes, maar al te veel neigen naar echte zuinigheid kan ook weer wat te ver gaan.

Carrière 2015

De stier jaarhoroscoop 2015 is ook duidelijk over de loopbaan. Er staan namelijk veranderingen op het spel. Niet zo zeer in negatieve als wel in positieve zin. Het gevoel ontstaat namelijk dat er meer controle wordt verkregen. Degene die verandering wil, kan daar nu aan gaan werken. Het hoeft niet, maar de mogelijkheden om bijvoorbeeld van functie of baan te veranderen zijn er wel.

Gezondheid 2015

De jaarhoroscoop 2015 laat voor de stier wat problemen zien op het gebied van de gezondheid. Afgezien van een verkoudheidje en een griepje kunnen zich er namelijk ineens andere lichamelijke klachten voordoen. Het zijn vooral de knieën die beginnen op te spelen. Neem op tijd rust, want anders kan het een structurele klacht worden. Gezond eten is voor iedereen goed, maar de stier die alleen voor zichzelf zorgt, zal zeker wat extra aandacht aan voldoende inname van groente en fruit moeten besteden.

Persoonlijke ontwikkeling 2015

De persoonlijke ontwikkeling richt zich bij de stier volgens de jaarhoroscoop 2015 vooral op het zich vrij voelen. Het conservatieve keurslijf wordt allengs minder en voor sommigen geldt het zelfs alsof zij van een juk bevrijd worden. Niet dat het al te gek wordt, want al te veel verandering is ook weer niet prettig. Overigens geldt het wat losser in de omgang worden niet ten aanzien van de overtuiging van het eigen gelijk. De stier blijft wat dat betreft halsstarrig en koppig aan de eigen gedachten vasthouden.

Wat vind je van jouw horoscoop?
Uitgebreide horoscoop 2015